Odstoupení od smlouvy v rámci 14denní lhůty

Při Vrácení zboží ve 14denní lhůtě postupujte následovně:

 

1. Vyplňte a vytiskněte vzorový formulář (viz.níže) a společně se zbožím, které chcete vrátit zašlete na Adresu: 

 

Cenohit.cz
Budějovická 751
Jemnice
67531

 

Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

 

Jméno a příjmení podnikatele (či název společnosti)

IČ podnikatele

Adresa podnikatele

 

Praha, 1. ledna 2014

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení, dne … jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.cenohit.cz s vámi uzavřela kupní smlouvu, jejímž předmětem byly jídelní židle Brekka. Tyto jídelní židle jsem převzala dne … Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji. Šaty vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši 5000 Kč a 99 Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ….., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem .............................................. (vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu.